Einde van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Let op de formaliteiten!

Einde van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Let op de formaliteiten!

Ondanks dat de looptijd van de huurovereenkomst is verstreken, weigert de huurder de woning te verlaten. ‘Kan dat zomaar?’

Kan dat zomaar?

Vaak word ik gebeld door (meestal particuliere) verhuurders die een geschil hebben met de huurder van hun woning. Ondanks dat de looptijd van de huurovereenkomst is verstreken, weigert de huurder de woning te verlaten. ‘Kan dat zomaar?’; is de vraag die dan aan mij wordt voorgelegd. Zoals de meeste antwoorden van advocaten dan luiden zeg ik dan; ‘dat hangt er maar vanaf’.

Wat zegt de wet?

De wet maakt voor de verhuur van woningen (zelfstandige woonruimten) onderscheid tussen twee situaties. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor langer dan twee jaar gelden andere regels dan voor huurovereenkomsten van maximaal twee jaar.

Is de huurovereenkomst aangegaan voor langer dan twee jaar (en voor onbepaalde tijd), dan eindigt die niet door het enige verloop van de duur van de huurovereenkomst. Deze huurovereenkomsten kunnen worden opgezegd, maar daarmee hoeft de huurovereenkomst niet te eindigen. Stemt de huurder niet in met de beëindiging, dan kan de huurovereenkomst alleen op verzoek van de verhuurder door de rechter worden beëindigd. De beëindiging kan verder alleen worden uitgesproken, als zich in de wet genoemde opzeggingsgronden voordoen.

Is de huurovereenkomst aangegaan voor maximaal twee jaar, dan kan de huurovereenkomst wel eindigen door het verloop van de duur van de huurovereenkomst. Dit betekent niet dat de verhuurder stil kan zitten. De verhuurder moet de huurder niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk een maand voordat de duur van de huurovereenkomst is verstreken, schriftelijk informeren over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt. Laat de verhuurder dit na, dan wordt de huurovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd, en heeft de huurder direct de huurbescherming die de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd biedt.

Let op de formaliteiten

Dat de termijn om het einde van de huurovereenkomst aan te zeggen streng wordt gehanteerd, heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland onlangs bevestigd. Er was sprake van een tijdelijke huurovereenkomst, welke zou eindigen op 20 september 2018. De aanzegging van het einde van de huurovereenkomst is door huurders op 22 augustus 2018 ontvangen. Te laat, aldus de kantonrechter. De huurders hebben daardoor huurbescherming en de huur kon niet zomaar worden opgezegd. De vordering om de ontruiming van de woning door verhuurder te verbieden op straffe van een dwangsom, is toegewezen. Let als verhuurder dus goed op de termijnen, en doe de aanzegging niet op de laatste dag op de post.

Gerelateerde artikelen