Nieuws

Gebruik van (heimelijke) gespreksopnames in familiezaken

Gebruik van (heimelijke) gespreksopnames in familiezaken

In toenemende mate worden gesprekken of telefoongesprekken opgenomen door partijen die een geschil met elkaar hebben. In familiezaken is dat niet anders. Het doel hiervan is uiteraard om in een eventuele procedure “munitie” te hebben om de standpunten in de familierechtelijke procedure kracht bij te zetten, of juist om het ongelijk van de wederpartij aan te tonen.

Zieke uitzendkracht, einde van de uitzendovereenkomst?

Zieke uitzendkracht, einde van de uitzendovereenkomst?

In een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de werking van het zogenoemde uitzendbeding bij ziekte van de uitzendkracht.

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Sinds enige tijd houdt de turboliquidatie de gemoederen bezig. Dit middel neemt toe in populariteit en is wellicht een deel van de verklaring voor het lage aantal faillissementen dat de laatste maanden wordt uitgesproken. Bovendien blijkt het een gemakkelijk middel voor fraudeurs te zijn, zo vermelde het NRC al op 19 november 2018. De minister wil dit aan banden leggen.

Betaalt of ontvangt u (kinder)alimentatie? Vanaf 1 januari 2023 wordt het alimentatiebedrag verhoogd met 3,4 procent.

Betaalt of ontvangt u (kinder)alimentatie? Vanaf 1 januari 2023 wordt het alimentatiebedrag verhoogd met 3,4 procent.

De wettelijke indexering wordt op grond van de wet (artikel 1:402a BW) jaarlijks vastgesteld door de overheid. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie.

UWV berekent compensatie transitievergoeding onjuist

UWV berekent compensatie transitievergoeding onjuist

Werkgevers kunnen bij het UWV compensatie aanvragen voor het bedrag aan transitievergoeding dat zij hebben betaald in het kader van ontslag voor werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn geweest.

Een ‘huis-, tuin- en keukenongeval’ in de Hema

Een ‘huis-, tuin- en keukenongeval’ in de Hema

Kort geleden oordeelde de rechtbank Rotterdam dat een medewerkster van Hema geen recht had op schadevergoeding, omdat Hema niet aansprakelijk is voor de door haar opgelopen schade.

Let op, belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

Let op, belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

Per 1 augustus 2022 zal de 'Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden' in werking treden. Het doel van deze wet is om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

Kan een zzp'er zonder meer overstappen naar de inlener?

Kan een zzp'er zonder meer overstappen naar de inlener?

In de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor uitzendbureaus, detacheringsbureaus en andere uitleners belangrijk dat zij zowel met hun medewerker als het inlenende bedrijf afspraken kunnen maken om te voorkomen dat hun medewerker na afloop van de terbeschikkingstelling overstapt naar de inlener. Dergelijke afspraken zijn echter niet zomaar toegestaan. 

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.