Nieuws

Het verschil tussen medische en juridische causaliteit

Het verschil tussen medische en juridische causaliteit

Op 22 september 2023 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de beoordeling van het causaal verband tussen medische niet objectiveerbare klachten die na een ongeval zijn ontstaan en het ongeval zelf.

Oproepkrachten in dienst? Vergeet geen aanbod vaste arbeidsomvang!

Oproepkrachten in dienst? Vergeet geen aanbod vaste arbeidsomvang!

Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (‘WAB’) geldt op grond van artikel 7:628a lid 5 BW voor werkgevers de verplichting om werknemers met een oproepovereenkomst - nadat deze twaalf maanden heeft geduurd - een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen, die tenminste gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande periode van twaalf maanden. 

Timmerman slaat de spijker niet op zijn kop, maar ernaast met zijn ‘roast’ op een bedrijfsfeest

Timmerman slaat de spijker niet op zijn kop, maar ernaast met zijn ‘roast’ op een bedrijfsfeest

Werknemer krijgt ontslag van werkgever, nadat hij een toespraak houdt op een bedrijfsfeest. 

‘Nee, want…’. Over het belang van voldoende gemotiveerd betwisten

‘Nee, want…’. Over het belang van voldoende gemotiveerd betwisten

‘Wie eist, bewijst’ is een bekend gezegde, maar eigenlijk klopt dit niet, althans niet helemaal.

Gebruik van (heimelijke) gespreksopnames in familiezaken

Gebruik van (heimelijke) gespreksopnames in familiezaken

In toenemende mate worden gesprekken of telefoongesprekken opgenomen door partijen die een geschil met elkaar hebben. In familiezaken is dat niet anders. Het doel hiervan is uiteraard om in een eventuele procedure “munitie” te hebben om de standpunten in de familierechtelijke procedure kracht bij te zetten, of juist om het ongelijk van de wederpartij aan te tonen.

Zieke uitzendkracht, einde van de uitzendovereenkomst?

Zieke uitzendkracht, einde van de uitzendovereenkomst?

In een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de werking van het zogenoemde uitzendbeding bij ziekte van de uitzendkracht.

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Sinds enige tijd houdt de turboliquidatie de gemoederen bezig. Dit middel neemt toe in populariteit en is wellicht een deel van de verklaring voor het lage aantal faillissementen dat de laatste maanden wordt uitgesproken. Bovendien blijkt het een gemakkelijk middel voor fraudeurs te zijn, zo vermelde het NRC al op 19 november 2018. De minister wil dit aan banden leggen.

Betaalt of ontvangt u (kinder)alimentatie? Vanaf 1 januari 2023 wordt het alimentatiebedrag verhoogd met 3,4 procent.

Betaalt of ontvangt u (kinder)alimentatie? Vanaf 1 januari 2023 wordt het alimentatiebedrag verhoogd met 3,4 procent.

De wettelijke indexering wordt op grond van de wet (artikel 1:402a BW) jaarlijks vastgesteld door de overheid. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie.

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.