Nieuws

Vacature: Advocaat-Stagiair / Juridisch Medewerker (m/v)

Vacature: Advocaat-Stagiair / Juridisch Medewerker (m/v)

De Koning Advocaten is een no-nonsense kantoor. Goed geoutilleerd, professioneel en slagvaardig. De cliënten staan voorop.

Werken bij De Koning Advocaten is in vele opzichten interessant.

‘Tja, daar had u eerder mee moeten komen.. ’.

‘Tja, daar had u eerder mee moeten komen.. ’.

Over de klachtplicht en de soms dunne scheidslijn tussen wel of niet ‘te laat’. 

Adviesplichtig, of toch niet?

Adviesplichtig, of toch niet?

Sommige ondernemingsbesluiten (beslissingen van de directie) zijn adviesplichtig.

Betaalt of ontvangt u (kinder)alimentatie? Vanaf 1 januari 2024 wordt het alimentatiebedrag verhoogd met 6,2 procent.

Betaalt of ontvangt u (kinder)alimentatie? Vanaf 1 januari 2024 wordt het alimentatiebedrag verhoogd met 6,2 procent.

De wettelijke indexering wordt op grond van de wet (artikel 1:402a BW) jaarlijks vastgesteld door de overheid. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie.

Het verschil tussen medische en juridische causaliteit

Het verschil tussen medische en juridische causaliteit

Op 22 september 2023 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de beoordeling van het causaal verband tussen medische niet objectiveerbare klachten die na een ongeval zijn ontstaan en het ongeval zelf.

Oproepkrachten in dienst? Vergeet geen aanbod vaste arbeidsomvang!

Oproepkrachten in dienst? Vergeet geen aanbod vaste arbeidsomvang!

Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (‘WAB’) geldt op grond van artikel 7:628a lid 5 BW voor werkgevers de verplichting om werknemers met een oproepovereenkomst - nadat deze twaalf maanden heeft geduurd - een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen, die tenminste gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande periode van twaalf maanden. 

Timmerman slaat de spijker niet op zijn kop, maar ernaast met zijn ‘roast’ op een bedrijfsfeest

Timmerman slaat de spijker niet op zijn kop, maar ernaast met zijn ‘roast’ op een bedrijfsfeest

Werknemer krijgt ontslag van werkgever, nadat hij een toespraak houdt op een bedrijfsfeest. 

‘Nee, want…’. Over het belang van voldoende gemotiveerd betwisten

‘Nee, want…’. Over het belang van voldoende gemotiveerd betwisten

‘Wie eist, bewijst’ is een bekend gezegde, maar eigenlijk klopt dit niet, althans niet helemaal.

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.