Nieuws

De “coronakorting” op de huur: steeds meer rechtspraak

De “coronakorting” op de huur: steeds meer rechtspraak

De overheid heeft maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar welke invloed heeft dat op de huurprijs? Een vraag die de rechtspraak al meer dan een jaar bezighoudt.

Seminar 12 oktober 2021 - De kunst van het arbeidsrecht

Seminar 12 oktober 2021 - De kunst van het arbeidsrecht

Onder de titel "De kunst van het arbeidsrecht" zullen sprekers mr. Albert Kluwen en mr. Joyce Gonlag de actualiteiten op het gebied van het ontslagrecht met u bespreken. Na deze lezing bent u weer helemaal op de hoogte.

De directie is niet aansprakelijk voor schade, vermissing, diefstal, et cetera

De directie is niet aansprakelijk voor schade, vermissing, diefstal, et cetera

Bordjes met daarop dit soort teksten kom je vaak tegen, bijvoorbeeld in sportkantines of in pretparken, op de manege, noem maar op. Dit artikel gaat niet over de vraag of dit soort bordjes voldoende zijn om iedere aansprakelijkheid van de ‘bordjesplaatser’ uit te sluiten. Dit hangt ervan af, maar is meestal niet het geval.

Telefonisch consult bedrijfsarts: is de werknemer wel eerlijk? 

Telefonisch consult bedrijfsarts: is de werknemer wel eerlijk? 

Op 23 juni 2021 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een zaak waarin de werknemer de bedrijfsarts telefonisch voorloog over haar belastbaarheid gedurende haar ziekteperiode. De werknemer organiseerde commerciële bingo’s, terwijl zij naar eigen zeggen nergens toe in staat was.

Werkgever heeft een actieve scholingsplicht; anders geen ontslag

Werkgever heeft een actieve scholingsplicht; anders geen ontslag

Op 16 juli 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een zaak waarin de arbeidsovereenkomst door de werkgever was opgezegd na verkregen toestemming van het UWV (bedrijfseconomische reden). De werknemer verzocht de rechter de arbeidsovereenkomst te herstellen, omdat werkgever onvoldoende scholingsinspanningen zou hebben verricht. 

Hoe zit het met een tussentijdse opzegbepaling in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Hoe zit het met een tussentijdse opzegbepaling in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, waarin op 11 augustus 2021 uitspraak is gedaan, was sprake van een arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Partijen hebben op enig moment een vaststellingsovereenkomst gesloten, teneinde het dienstverband tussentijds, met wederzijds goedvinden, te beëindigen. In de vaststellingsovereenkomst werd (alsnog) een tussentijdse opzegbepaling (ten aanzien van de arbeidsovereenkomst) opgenomen.

Mag een leaseauto worden ingenomen tijdens ziekte?

Mag een leaseauto worden ingenomen tijdens ziekte?

 

In een zaak waarin het gerechtshof Den Haag op 13 juli 2021 uitspraak heeft gedaan stond de vraag centraal of de werkgever tijdens ziekte van de werknemer de leaseauto mocht innemen, waarvan de werknemer ook privégebruik mocht maken.

Leg afspraken goed vast! Bedoeling van partijen niet langer bepalend bij de kwalificatie van een (arbeids)overeenkomst.

Leg afspraken goed vast! Bedoeling van partijen niet langer bepalend bij de kwalificatie van een (arbeids)overeenkomst.

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld, dat de vastgestelde afspraken doorslaggevend zijn bij de kwalificatie van een (arbeids)overeenkomst.

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.