Nieuws

Kleine winkelier is niet onmachtig als huurbaas geen korting geeft

Kleine winkelier is niet onmachtig als huurbaas geen korting geeft

Op 21 juni 2021 heeft het Financieele Dagblad bericht dat een kleine winkelier machteloos zou staan als de verhuurder geen korting zou geven op de huur over de periode dat maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn geweest.

De machteloosheid zou ontstaan doordat een juridische procedure te kostbaar zou zijn. De potentiële huurkorting zou de kosten van een procedure niet rechtvaardigen.

Momenteel moet de Hoge Raad zich uitlaten over de juridische kwalificatie van een winkelsluiting en de andere door de overheid opgelegde beperkingen. Ook moet de Hoge Raad zich uitlaten over de manier waarop een huurprijsvermindering moet worden berekend.

Uit lagere rechtspraak is vooralsnog gebleken dat een huurder recht heeft op een huurprijsvermindering wanneer sprake is van omzetverlies als gevolg van door de overheid opgelegde beperkingen. Mijn collega Hannah Korteweg heeft over dit onderwerp geschreven naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Amsterdam (link).

Natuurlijk moet voor elke procedure de afweging gemaakt worden of de kosten de mogelijke opbrengsten rechtvaardigen. De rechtspraak over huurkorting is vooralsnog wel zo duidelijk dat het te ver gaat om over een machteloze winkelier te schrijven. Integendeel!

Vaak is een procedure niet eens nodig om een korting te kunnen krijgen. Is wel een procedure nodig, dan verliezen we de kosten-batenanalyse niet uit het oog en maken daarover heldere afspraken.

Huurt u een bedrijfspand en bent u getroffen door overheidsmaatregelen? Belt u dan met De Koning Advocaten.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.