Ontslag wegens reorganisatie

Een ambtenaar kan worden ontslagen na een reorganisatie indien blijkt dat er geen passende functie voor hem voorhanden is. Een reorganisatie-ontslag wordt over het algemeen niet snel gegeven. Alvorens tot een dergelijk ontslag over te gaan dient namelijk gezocht te worden naar een andere functie voor de ambtenaar. Hier is meestal een termijn mee gemoeid van ongeveer 18 maanden.

Er is in principe een herplaatsingsverplichting voor de overheid indien de functie van de ambtenaar is opgeheven dan wel wanneer de ambtenaar overtollig is geworden Omtrent de reorganisatie binnen de overheid gelden er allerlei regels. Het Sociaal Flankerend Beleid (Rijk) of Sociaal Statuut (gemeente) geeft ook aan wat de rechten en plichten van de ambtenaar zijn.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.