Ontslag wegens disfunctioneren

Een ontslag wegens disfunctioneren kan niet zomaar worden gegeven. Hieraan vooraf gaat vaak een functioneringstraject. In dit functioneringstraject wordt de ambtenaar gewezen op zaken die hij dient te verbeteren in zijn functioneren. In functioneringsgesprekken worden eventuele afspraken vastgelegd.

Soms is het nodig een beoordeling op te maken. Een beoordeling is een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat. Een slechte beoordeling wordt vaak aangevochten omdat een volgende slechte beoordeling kan leiden tot een ontslag.

Niet alleen de kwaliteit van het werk wordt beoordeeld maar ook houding en gedrag van de ambtenaar. Dit betekent dat een ambtenaar zich fatsoenlijk dient te gedragen. Belangrijk in het functioneringstraject is dat de ambtenaar gewezen wordt op zijn tekortkomingen en dat hij de kans krijgt zich te verbeteren. Als dit achterwege wordt gelaten zal de rechter hier zwaar aan tillen. Een uitzondering is wel dat de verbeterkans achterwege kan worden gelaten indien duidelijk blijkt dat een verbeterkans geen enkele zin heeft.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.