Nieuws

Recht op bijstand tijdens het verhoor

Recht op bijstand tijdens het verhoor

Recentelijk oordeelde de Hoge Raad dat iedere aangehouden verdachte met ingang van 1 maart 2016 recht heeft op een advocaat tijdens het verhoor.

Hoewel in Europese rechtspraak een dergelijk recht niet eerder onverkort werd erkend, werd in bepaalde gevallen wel een schending van het recht op een eerlijk proces aangenomen. De Hoge Raad wil met haar uitspraak iedere onzekerheid over deze kwestie wegnemen en stelt daarom dat iedere aangehouden verdachte recht heeft op bijstand van een advocaat tijdens alle verhoren die door de politie worden afgenomen. Er kan alleen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand worden gedaan van dat recht. Dit brengt mee dat de verdachte vóór de aanvang van het verhoor moet worden gewezen op het recht op bijstand van een advocaat.

(Geen) actieve rol advocaat?

Onlangs was in het nieuws dat advocaten het niet eens zijn met de vergoeding die zij krijgen voor bijstand tijdens het verhoor. Belangrijker is echter dat advocaten het ook niet eens zijn met hoe het Openbaar Ministerie inhoud wil geven aan de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor. Tijdens dat verhoor mag de advocaat namelijk geen actieve rol spelen. De advocaat mag er alleen op toezien dat de verdachte de vraag goed begrijpt, dat de verdachte erop wordt gewezen dat hij niet verplicht is tot antwoorden en dat er geen ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend. Dit is een te beperkte uitleg van het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Op deze wijze is dat recht niet meer dan een lege huls. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe er in de rechtspraak tegen de invulling van het recht op bijstand van de advocaat tijdens het verhoor zal worden aangekeken. 

Bent u aangehouden?

Mocht u worden aangehouden, is het van groot belang dat u in ieder geval gebruik maakt van uw recht om voorafgaand aan uw eerste verhoor een advocaat te consulteren. Met uw advocaat maakt u dan vervolgens de afweging of het verstandig is of uw advocaat bij uw verhoren aanwezig zal zijn.

De Koning Advocaten

De Koning Advocaten is altijd voor u bereikbaar op telefoonnummer 078-630 00 00 (buiten kantooruren optie strafrecht kiezen) zodat één van onze advocaten u kan bijstaan voorafgaand en tijdens uw verhoor. Indien u bent aangehouden kunt u aangeven dat u een advocaat van ons kantoor wenst te spreken.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.