Nieuws

Wat te doen met een oude 'B.V.'

Wat te doen met een oude 'B.V.'

Wat moet je met een rechtspersoon (de B.V.) als het leven van je bedrijf erop zit? Uit verschillend onderzoek blijkt dat de levensduur van bedrijven steeds korter wordt. Het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) verwacht dat de gemiddelde levensduur van bedrijven in 2033 nog maar vijf jaar zal zijn.

Een bekend voorbeeld van een ‘stervend’ bedrijf was Hyves (ingehaald door concurrenten), maar vergelijkbare situaties doen zich voor in de Retail (de traditionele retailer heeft het moeilijk door online verkoop) en wellicht ook bij Stint (negatieve publiciteit). Maar wat moet je nu met een rechtspersoon (de B.V.) als het leven van je bedrijf erop zit? Voorheen werden rechtspersonen nog wel eens ‘op de plank’ gehouden, maar met de afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000,00 is dat niet meer zinvol.

De bedrijvendokter

Wat in ieder geval niet is aan te bevelen is de overdracht aan een ‘bedrijvendokter’ of andere probleemoplosser, althans niet zonder goed onderzoek te doen naar de persoon die de rechtspersoon overneemt. In de praktijk blijken deze bedrijvendokters de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap nogal eens te misbruiken, voor het doen van aankopen zonder die te betalen bijvoorbeeld. Uit verschillende uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven blijkt dat bestuurders die hun vennootschap overdragen, zonder onderzoek te doen naar de zakelijke achtergrond, financiële gegoedheid en persoonlijke integriteit van de koper, aansprakelijk kunnen zijn voor de schulden van de vennootschap. Het verkopen van de onderneming vergroot in zo’n geval dus juist de persoonlijke problemen van de bestuurder.

Problemen met de curator?

Wanneer de rechtspersoon uiteindelijk failliet gaat, loopt de oud-bestuurder vaak juist een groter risico van aansprakelijkheid en hij heeft evengoed verplichtingen aan de curator. Dit laatste bleek uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 11 september 2018. In die zaak gaf de oud-bestuurder in de visie van de curator onvoldoende informatie. Hij was ten tijde van het faillissement niet meer de bestuurder en dacht daarmee wellicht dat de kous af was. Dat was echter niet het geval en het weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de curator, heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij op 8 september 2018 in bewaring is gesteld (in een huis van bewaring waar verdachten in strafzaken ook worden vastgehouden). De rechtbank oordeelde kort daarna dat het geen verschil maakt of de persoon in kwestie op het moment van faillissement nog bestuurder is en hij was dus terecht in verzekerde bewaring gesteld.

Wat dan wel?

Wat er wel met de rechtspersoon moet gebeuren is sterk afhankelijk van de financiële situatie van de rechtspersoon. Als er nog genoeg financiële middelen zijn om de schuldeisers te voldoen, dan is een faillissement uiteraard niet nodig. Wanneer die middelen er niet zijn, is het faillissement echter ook lang niet altijd de beste oplossing. Soms is een turbo-liquidatie de beste oplossing, maar ook dat is niet altijd het geval. Een goed advies kan dus veel problemen voorkomen.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.