Nieuws

Verklaring omtrent gedrag, hoe zit het ook al weer?

Verklaring omtrent gedrag, hoe zit het ook al weer?

Het belang van de verklaring omtrent gedrag (VOG) neemt toe. Veel vaker wordt door een werkgever overlegging van de VOG gevraagd. Reden te meer om weer eens te melden hoe zo’n aanvraag wordt beoordeeld.

Wat is een VOG?

In bepaalde gevallen verzoekt een werkgever overlegging van een VOG. Dit is een verklaring van de Dienst Justis (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor de uitoefening van een functie. 

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

De aanvraag wordt gedaan door de werknemer. Dienst Justis ontvangt na deze aanvraag alle justitiële gegevens over de aanvrager. Aan de hand van de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd, zal het juiste screeningsprofiel ter beoordeling van de aanvraag worden gekozen. Zo wordt de aanvraag voor een functie in de zorg anders beoordeeld dan een functie in de ICT-sector.

Indien de aanvrager niet voorkomt in het systeem, dan wordt de VOG zonder meer afgegeven. Komt de aanvrager wel voor, dan zal beoordeeld worden of dit in de weg staat aan het afgeven van de VOG. Niet alleen veroordelingen voor strafbare feiten wegen mee. Ook de enkele verdenking van een strafbaar feit kan worden meegewogen bij de beoordeling van de aanvraag. Dit is ook zo indien een strafzaak wordt geseponeerd om beleidsmatige redenen, bijvoorbeeld omdat de schade al aan het slachtoffer is vergoed.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt (behoudens enkele uitzonderingen) doorgaans een terugkijktermijn van vier jaar gehanteerd, behalve als blijkt dat er justitiële gegevens met betrekking tot een zedenzaak over de aanvrager zijn geregistreerd. Dan mogen ook oudere zaken bij de beoordeling worden betrokken.

Indien de justitiële gegevens binnen de terugkijktermijn vallen, moet worden beoordeeld of de gegevens, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezigheid waarvoor de VOG is aangevraagd.

Daarnaast dienen de belangen van de aanvrager nog te worden meegewogen. Indien het belang dat een aanvrager heeft bij het verstrekken van de VOG zwaarder weegt dan het belang van de samenleving, kan de VOG alsnog worden afgegeven.

Dienst Justis kan de VOG ook weigeren voor een strafbaar feit welke buiten de terugkijktermijn valt, maar waarvan de aard en de ernst zodanig zijn dat het risico te groot wordt geacht.

Bezwaar instellen

Indien de aanvraag voor een VOG wordt afgewezen, kan het lonen om daartegen in bezwaar te gaan. Niet zelden wordt alsnog de VOG afgegeven. Tijdens de bezwaarprocedure krijg je als aanvrager de kans om jouw kant van het verhaal te vertellen over de justitiële gegevens die zijn gebruikt om de VOG af te wijzen, maar ook om welke reden het belangrijk is om alsnog de VOG te verkrijgen.  Wel is belangrijk om je in zo’n procedure te laten bijstaan door een advocaat. 

Tijdens de strafzaak

Bij de behandeling van de strafzaak wordt ook wel eens getracht om te anticiperen op een eventuele weigering van de afgifte van de VOG. Een advocaat verzocht recentelijk nog het gerechtshof Den Bosch om bij de behandeling van de strafzaak reeds een overweging te wijden aan het afgeven van de VOG. Het gerechtshof Den Bosch ging daar niet in mee en wees op de separate bestuursrechtelijke procedure die daarvoor open staat. Toch zijn er, vooral in jeugdzaken, rechtbanken die nog wel eens in de uitspraak opnemen in welke mate de zaak de verdachte kan worden aangerekend in het kader van de afgifte van de VOG. Dit kan later helpen bij de aanvraag.

Wordt uw aanvraag afgewezen? Neem dan contact op met mr. A. Heida.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.