Nieuws

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als deze een aantal uren per week minder moet gaan werken?

WWZ 1 juli 2015

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ op 1 juli 2015 zijn werkgevers bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst aan de werknemer betaling van een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd, en

  • door de werkgever wordt opgezegd; of
  • op initiatief van de werkgever door de rechter wordt ontbonden; of
  • op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd, indien sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, moet een werkgever de transitievergoeding in beginsel betalen. De wet kent slechts enkele uitzonderingen:

  • de werknemer is nog geen 18 jaar én werkt ten hoogste 12 uur per week;
  • de werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt,
  • het einde van de arbeidsovereenkomst is het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer;
  • de werkgever is in staat van surseance van betaling of faillissement verklaard.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van de duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van het laatstverdiende maandsalaris. 

Probleem bij deeltijdontslag

Het systeem is helder, zoals ook de bedoeling was van de wetgever. Maar wat nu als er sprake is van een deeltijdontslag, waarbij een werknemer slechts een aantal uren per week minder moet gaan werken? Binnenkort zal de Hoge Raad hierover waarschijnlijk duidelijkheid verschaffen, na cassatie op een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 7 maart 2017 (link).

Wat was er aan de hand? Na twee jaar ziekte wordt de aanstelling van een leerkracht gewijzigd van vrijwel voltijds, in een aanstelling voor 55%. De leerkracht verzocht de kantonrechter om een transitievergoeding toe te kennen, wat gedeeltelijk is gebeurd. In hoger beroep heeft het gerechtshof geoordeeld dat de vermindering van de aanstelling niet heeft te gelden als opzegging, en kent geen transitievergoeding toe. 

In cassatie adviseert A-G De Bock de Hoge Raad om een systeem te accepteren waarin bij een deeltijdontslag een gedeeltelijke transitievergoeding kan worden toegekend (link). Hoewel volgens de letter van de wet in beginsel bij alle gevallen van opzegging van de arbeidsovereenkomst recht bestaat op toekenning van een transitievergoeding, komt dit in strijd met het beginsel dat een werknemer in beginsel slechts eenmaal een transitievergoeding kan ontvangen. Het geheel ontzeggen van een transitievergoeding komt volgens A-G De Bock echter in strijd met de doelstelling van het bieden van een transitievergoeding. Het bieden van een gedeeltelijke transitievergoeding, gebaseerd op het aantal verloren gewerkte uren, zal volgens A-G de Bock recht doen aan zowel werkgever als werknemer. 

Ook andere (lagere) rechtbanken hebben geoordeeld in de lijn die A-G De Bock heeft geadviseerd. Het is wachten op het arrest van de Hoge Raad. Word vervolgd.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.