Nieuws

Timmerman slaat de spijker niet op zijn kop, maar ernaast met zijn ‘roast’ op een bedrijfsfeest

Timmerman slaat de spijker niet op zijn kop, maar ernaast met zijn ‘roast’ op een bedrijfsfeest

Werknemer krijgt ontslag van werkgever, nadat hij een toespraak houdt op een bedrijfsfeest. 

Wat speelde er?

Sinds 2 januari 1995 is de werknemer als timmerman in dienst bij werkgever. Vanwege zijn langlopende dienstverband was in januari 2023 een bedrijfsfeest om de timmerman in het zonnetje te zetten. Op dit bedrijfsfeest waren de medewerkers, relaties en partners van de werkgever aanwezig. De timmerman heeft op dit bedrijfsfeest een toespraak gehouden, waarin hij het familiebedrijf op een grappig bedoelde manier op de hak nam (een ‘roast’). De werkgever kon niet lachen om deze ‘roast’ en heeft de timmerman op staande voet ontslagen. De timmerman is het hiermee oneens en stapt naar de rechter

Uitspraak 4 mei 2023

In zijn toespraak liet de timmerman zich kritisch uit over de communicatie binnen het bedrijf en verwees hij naar het christelijke geloof van de directie. Volgens de werkgever stelde de timmerman zich gelijk aan God door te zeggen: ‘Nu is dat zelfs voor mij de bijna Almachtige te veel gevraagd’, maar de kantonrechter meende dat deze verwijzing, zonder iemand belachelijk te maken, geen dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert. De kantonrechter gaat vervolgens de speech helemaal af.
Waar de timmerman volgens de kantonrechter te ver is gegaan, is op het moment dat hij zich richtte tot een directielid en zei: ‘ik heb ook een keer op mijn knieën voor jou gezeten en dat was niet om je een huwelijksaanzoek te doen. Ik hou namelijk niet zo van kerels en jij was toen ook zo trouw als een loopse teef.’ Deze vergelijking is volgens de rechter beledigend en ongepast, zeker gelet op het feit dat de toespraak niet alleen voor medewerkers, maar ook voor relaties en partners werd gehouden.

De timmerman stelde dat dit soort taalgebruik gebruikelijk was op de werkvloer, echter volgens de rechter had de timmerman zich kunnen en moeten realiseren dat dit soort gedrag niet gepast is op een bedrijfsfeest. Reden voor ontslag op staande voet is deze belediging echter niet, aldus de kantonrechter. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de timmerman probeerde grappig te zijn in zijn toespraak, hij al 28 jaar bij werkgever werkt, probleemloos functioneerde en juist voor zijn toespraak nog werd geprezen door een directielid. Ook eindigde de timmerman zijn speech met ‘ik hoop dat dit gesproken woord tot opbouw is voor de firma. Ik werk met veel plezier voor de zaak, maar ook voor de klanten’, waaruit volgens de kantonrechter kan worden afgeleid dat de timmerman weliswaar enige punten van kritiek heeft op de gang van zaken bij werkgever, maar daar met plezier werkt.  

Hoewel het ontslag op staande voet volgens de rechter onterecht gegeven was, verliest de timmerman toch zijn baan. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, de verhoudingen tussen partijen was door deze roast ernstig en duurzaam verstoord geraakt. 

Twijfelt u of u een werknemer op staande voet mag ontslaan? Voorkom een onnodige procedure en win juridisch advies in bij een van onze advocaten. 

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.