Nieuws

Te late deponering jaarrekening: Toch geen aansprakelijkheid voor de bestuurder?

Te late deponering jaarrekening: Toch geen aansprakelijkheid voor de bestuurder?

Vrijwel iedere bestuurder van een vennootschap weet dat de jaarrekening op tijd moet worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Wordt niet op tijd gepubliceerd dan is dat een economisch delict.

Daarbij staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat kan ernstige consequenties hebben als de onderneming failliet gaat. Er wordt dan namelijk ‘wettelijk’ vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Gelukkig voor bestuurders wordt in de rechtspraak regelmatig aangenomen dat ondanks de te late deponering er toch geen bestuurdersaansprakelijkheid is. Daarbij is zelden sprake van vervolging voor het gepleegde economisch delict.

Het oude gezegde: ‘De soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend’ gaat dus ook in deze gevallen op. Zo kan de bestuurder in veel gevallen aantonen dat er andere oorzaken zijn voor het faillissement dan de te late deponering. Het kan bijvoorbeeld gaan om aantoonbare verslechterde marktomstandigheden of het faillissement van een grote opdrachtgever van de vennootschap.

De Hoge Raad heeft nu ook duidelijk gemaakt dat ook als de jaarrekening te laat is gedeponeerd er pas sprake is van een ‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling’ als ‘geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld’. 

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat het niet tijdig deponeren van een jaarrekening niet altijd tot bestuurdersaansprakelijkheid leidt als de onderneming failliet gaat. Er is wel een wettelijk vermoeden dat door het wanbeleid het faillissement is veroorzaakt, maar dit vermoeden kan door de bestuurder worden weerlegd door aannemelijk te maken dat hem of haar geen voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

 

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.