Nieuws

Autoschade

Smartengeld: Tijd voor Duitse toestanden!

Na een ongeval of medische fout heeft u recht op smartengeld. Maar wat is smartengeld eigenlijk en hoe wordt de hoogte ervan vastgesteld?

Schadevergoeding

Na een ongeval of medische fout heeft u recht op schadevergoeding. De geleden schade wordt grofweg onderverdeeld in materiële schade en immateriële schade. Materiële schadeposten zijn onder andere gemaakte medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies als werknemer of als zelfstandig ondernemer. De immateriële schade is de schade die geleden wordt vanwege de lichamelijke en/of geestelijke pijn welke een slachtoffer met letselschade lijdt en de verminderde levensvreugde die dat tot gevolg heeft of daarmee gepaard gaat. Een schadevergoeding voor immateriële schade staat beter bekend als ‘het smartengeld’.

Recht op smartengeld 

Het recht op smartengeld is in de wet bepaald, maar de hoogte van het smartengeld niet. Dit is afhankelijk van allerlei factoren zoals de ernst van het letsel, de mate van pijn, in hoeverre er blijvende klachten zijn of beperkingen om te werken of hobby’s uit te oefenen en ook de leeftijd van het slachtoffer speelt een rol.

Hoogte smartengeld 

Voor het vaststellen van de hoogte van het smartengeld wordt vaak aansluiting gezocht bij vergelijkbare gevallen uit de rechtspraak. Een hulpmiddel hierbij is de ANWB Smartengeldgids waarin rechterlijke uitspraken gesorteerd naar het soort letsel zijn samengevat.

Wie de ANWB Smartengeldgids doorleest, komt al snel tot de conclusie dat de smartengeldvergoedingen in Nederland niet bijzonder hoog zijn. De in de rechtspraak toegewezen smartengeldvergoedingen bedragen doorgaans enkele duizenden of soms enkele tienduizenden euro’s. Dat is onvergelijkbaar met de smartengeldvergoedingen die in de Verenigde Staten worden toegewezen. In Amerika zijn deze een veelvoud van de vergelijkbare Nederlandse vergoedingen en worden er soms claims van meer dan 1 miljoen dollar toegewezen! 

Dat zal in Nederland niet gebeuren en dat is verklaarbaar omdat onze samenleving wezenlijk verschilt met de Amerikaanse samenleving en ook ons rechtssysteem anders is. Geen Amerikaanse toestanden in Nederland dus.

Het Duitse rechtssysteem en de Duitse samenleving verschillen echter niet zo veel van de situatie in Nederland, terwijl in Duitsland de smartengeldvergoedingen voor fysiek ernstig letsel aanzienlijk hoger zijn dan in Nederland. De hoogst bekende toegewezen smartengeldvergoeding door een Duitse rechter bedraagt € 700.000,00 en vergoedingen van honderdduizend of meer euro’s voor slachtoffers met ernstig letsel zijn geen uitzondering. Het is opmerkelijk dat rechters in Nederland voor vergelijkbare gevallen niet tot dergelijke hoge vergoedingen komen en het is aan letselschadeadvocaten en rechters om daar wat aan te doen.

Geen tijd voor Amerikaanse toestanden dus, maar tijd voor Duitse toestanden! 

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.