Rechtbank Amsterdam introduceert formule voor de berekening van ‘coronakorting’ op de huur.

Rechtbank Amsterdam introduceert formule voor de berekening van ‘coronakorting’ op de huur.

Op 9 maart 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan die van belang is voor huurders die te maken hebben met omzetverlies door corona.

In deze zaak gaat het over Hotel V. Dit hotel huurt bedrijfsruimten waarin zich in totaal 48 hotelkamers en 6 lofts bevinden. Tot aan het begin van de coronacrisis heeft het hotel de huur altijd volledig en op tijd betaald. Tijdens de coronacrisis is de toeristenstroom bijna volledig gestopt, waardoor de omzet van het hotel met 75% is gedaald. Deze omzetdaling is veroorzaakt door een lagere gemiddelde kamerprijs en een veel lagere bezetting van de kamers.

Aan de rechtbank lag de vraag voor of de coronacrisis en de daarbij horende reisbeperkende maatregelen moeten worden beschouwd als onvoorziene omstandigheden.

Beslissing rechter 

De rechter oordeelt dat dit het geval is en overweegt hierbij dat de afspraak dat een vast maandelijks bedrag wordt betaald, niet betekent dat partijen bij het sluiten van de huurovereenkomst rekening hebben gehouden met een pandemie met verstrekkende vrijheidsbeperkende maatregelen.

Bij onvoorziene omstandigheden moeten partijen in principe opnieuw onderhandelen om tot aanpassing van de huurovereenkomst te komen. In deze zaak is dat partijen niet gelukt, waardoor de rechter een beslissing moest nemen.

De rechter vindt het niet redelijk om de tegenvallende omzet volledig voor rekening van de huurder te laten komen. De tegenvaller moet gelijk over huurder en verhuurder worden verdeeld. De rechter komt vervolgens met een berekening. De berekening houdt in dat indien sprake is van een omzetdaling van 100% de oorspronkelijke huurprijs in beginsel wordt verminderd met 50%. De gewijzigde huurprijs kan dan worden berekend volgens de formule: gewijzigde huurprijs = oorspronkelijke huurprijs – (% omzetdaling door coronacrisis : 2).

De rechter oordeelt dat de gewijzigde huurprijs geldt vanaf 16 maart 2020, het moment dat Nederland in gedeeltelijke lockdown ging en zal duren zolang er vrijheidsbelemmerende overheidsmaatregelen zijn.

Als er na afloop van de overheidsmaatregelen nog steeds corona omzetvermindering bestaat, moeten partijen nadere afspraken maken.

 

Gerelateerde artikelen