Nieuws

Nadeelcompensatie door de overheid

Nadeelcompensatie door de overheid

Een actieve overheid kan voor veel goede dingen zorgen. Het kan betekenen dat het oude gebouw tegenover uw vestiging eindelijk wordt gerenoveerd. Helaas kan dit tot nadelige gevolgen leiden.

U wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met herrie en overlast. Of net die belangrijke weg naar uw belangrijkste verkooppunt wordt afgesloten, waardoor uw klanten u niet meer goed kunnen bereiken. In sommige gevallen dient de overheid het nadeel dat u lijdt te compenseren, maar alleen als u het risico op het nadeel niet heeft aanvaard.

The devil is in the detail

Een risico is door u aanvaard, als u dit risico heeft kunnen voorzien op het moment dat u een besluit neemt om u in een gebied te vestigen.

Over de voorzienbaarheid van een risico zegt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het volgende: “De voorzienbaarheid van een planologische wijziging dient beoordeeld te worden aan de hand van het antwoord op de vraag of ten tijde van de investeringsbeslissing, bijvoorbeeld ten tijde van de aankoop van de onroerende zaak, voor een redelijk denkend en handelend koper, aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt.”

Mocht u dus een nieuwe vestiging willen openen, dan is het goed om het toepasselijke bestemmingsplan of eventuele (voor)ontwerpen van bestemmingsplannen te bestuderen. Wordt in een bestemmingsplan bijvoorbeeld gesproken over de mogelijke renovatie van dat pand tegenover uw vestiging, dan had u deze gebeurtenis kunnen voorzien en zal uw nadeel niet gecompenseerd worden.

Gemeente of rijksoverheid?

Ingewikkelder wordt het als de rijksoverheid een besluit neemt waarvan u nadeel ondervindt. Betekent een voornemen in het bestemmingsplan van de gemeente dat u ook het risico op handelen van de rijksoverheid heeft aanvaard? Niet zonder meer, aldus de rechtbank Oost-Brabant op 18 augustus 2017.

Wat was er aan de hand? In 2004 kocht een ondernemer een perceel grond nabij een afrit van de A59, waarop een tankstation is opgericht. In 1998 en 2001 had de gemeente in een tweetal plannen een aantal voornemens neergelegd over mogelijke oplossingen voor verkeersproblemen op de A59, die gevolgen zouden kunnen hebben voor de afrit die zo belangrijk was voor de aansluiting van het tankstation. In 2013 is als gevolg van een besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de afrit onttrokken aan het verkeer.

Had de ondernemer hier rekening mee moeten houden? Niet op basis van de plannen van de gemeente, aldus de rechtbank, hoewel daarin wel het nodige was opgenomen over de afrit in kwestie. Van belang was dat de gemeente in dit geval geen invloed kon uitoefenen op het besluit van het Ministerie én dat het Ministerie bij het nemen van een besluit meer belangen afweegt dan enkel de belangen van de betrokken gemeente. Aan de plannen van de gemeente werd dan ook geen waarde gehecht.

Conclusie

In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op nadeelcompensatie. Dat zal niet het geval zijn als u het risico dat sprake kan zijn van nadeel heeft aanvaard. Wilt u weten of ook in uw geval aanspraak kan worden gemaakt op nadeelcompensatie? Neem dan contact op met De Koning Advocaten. Wij staan u graag bij.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.