Nieuws

Let op, belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

Let op, belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

Per 1 augustus 2022 zal de 'Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden' in werking treden. Het doel van deze wet is om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

De belangrijkste wijzigingen treft u onderstaand op een rij:

  • een werkgever dient kosteloos verplichte scholing aan een werknemer aan te bieden (studiekostenbedingen zijn slechts bij uitzondering toegestaan);
  • een verbod op het belemmeren van nevenarbeid is in beginsel niet meer toegestaan;
  • de werkgever dient bij aanvang van het dienstverband voldoende informatie te verstrekken aan de werknemer, onder meer over geldende vakantie- en verlofregelingen en de ontslagprocedure (tip: laat uw arbeidsovereenkomsten/personeelsreglement hierop aanpassen);
  • voor variabele werknemers geldt meer bescherming, zo kunnen deze werknemers in beginsel alleen nog worden opgeroepen op vooraf vastgelegde dagen en uren;
  • een werknemer kan een verzoek tot transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.

Voornoemde wijzigingen zullen al op 1 augustus 2022 in werking treden. Er geldt hierbij geen overgangsrecht, de nieuwe regels zullen onmiddellijk werking hebben. Indien de nieuwe regelgeving niet tijdig wordt nageleefd, dan kan de werkgever in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de werknemer ondervindt.

Advies

Voorkom onnodige problemen en laat uw arbeidsovereenkomsten/personeelsreglement tijdig checken en (voor zover nodig) aanpassen aan de nieuwe regelgeving. 

De Koning Advocaten kan u hierbij van dienst zijn. Neem contact op met een van onze advocaten voor meer informatie!

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.