Nieuws

Indexering maximale transitievergoeding per 1 januari 2019

Indexering maximale transitievergoeding per 1 januari 2019

De maximale transitievergoeding wordt jaarlijks door de minister van SZW geïndexeerd met ingang van 1 januari overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen. De verhoging wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,00.

De maximale transitievergoeding stijgt in 2019 van € 79.000,00 naar € 81.000,00 bruto.

Een werknemer kan slechts aanspraak maken op een hoger bedrag aan transitievergoeding indien zijn jaarsalaris hoger is (en hij op basis van de berekening van de transitievergoeding op een hoger bedrag dan het genoemde maximum zou uitkomen). In dat geval bedraagt de transitievergoeding maximaal een jaarsalaris.

Een werknemer heeft - kort gezegd - recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst na 24 maanden op initiatief van de werkgever beëindigd wordt.

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) krijgt een werknemer overigens recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. De beoogde inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.