Nieuws

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Hoe lang duurt het nog? Eén van de vragen die in bijna elke letselschadezaak gesteld wordt.

Indien u door een ongeval of fout schade hebt geleden dan kan het lang duren voor dat uw letselschadezaak afgerond kan worden. Dat de zaak meerdere jaren duurt is geen uitzondering. De duur van de zaak is afhankelijk van diverse omstandigheden. Zo moet soms eerst met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar een discussie worden gevoerd over de aansprakelijkheid, of moet u hiervoor zelfs naar de rechter. Alleen dat traject kan al geruime tijd in beslag nemen.

Ook de vaststelling van de schade is een langlopend project. Het door het ongeval opgelopen letsel moet in kaart worden gebracht en wordt door een medisch adviseur beoordeeld. Er kan een discussie met de verzekeraar, althans diens medisch adviseur, ontstaan over het causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Om in zo’n discussie duidelijkheid te krijgen is dan soms nodig dat een medische expertise door een onafhankelijke deskundige wordt uitgevoerd. Een traject wat doorgaans maanden duurt.

Afwikkeling schade

De afwikkeling van de schade vindt in beginsel pas plaats indien sprake is van een zogenoemde ‘medische eindtoestand’. We verstaan hieronder dat iemand weer volledig is hersteld of dat juist wordt vastgesteld dat iemand niet meer zal herstellen en dat hij met de beperkingen, veroorzaakt door het ongeval, moet leven. Het kan lang, soms verschillende jaren, duren voordat gesproken kan worden van een ‘medische eindtoestand’ en berekening van de schade.

Een vertragende factor van de behandeling van de zaak kan ook zijn dat de communicatie of de onderhandelingen met de verzekeraar stroef verlopen. Reactietermijnen van 4 weken zijn helaas geen uitzondering en onderhandelingen kunnen ‘vastlopen’. Een rechtszaak kan dan uitkomst bieden.

Aanpak De Koning Advocaten

Al met al wordt van u als slachtoffer veel geduld gevraagd. Bij De Koning Advocaten realiseren wij ons dat het soms moeilijk is om dat op te brengen. Wij behandelen uw letselschadezaak daarom met voortvarendheid. Trage verzekeraars zitten wij achter hun broek en wij doen er alles aan om te zorgen dat de benodigde voorschotten op schadevergoeding worden betaald. Indien uw zaak afgewikkeld kan worden, gaan wij hiertoe over. En vaak met een mooi resultaat!

Aan alle slachtoffers: “Geduld is een schone zaak”.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.