Nieuws

De Wet Affectieschade

De Wet Affectieschade

Vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden smartengeldvergoeding voor familie van overledenen of ernstig gewonde slachtoffers.

Op 1 januari 2019 treedt de Wet Affectieschade in werking.

Door deze wet wordt het ook in Nederland mogelijk voor de partner, ouders en kinderen van een slachtoffer dat is overleden of ernstig gewond is geraakt door een gebeurtenis waarvoor iemand anders aansprakelijk is om smartengeld te krijgen.

Denk aan het verdriet van het gezin van een dodelijk verkeersslachtoffer, aan het verdriet van ouders die hun gezonde kind na een medische fout van een arts ernstig gehandicapt terugkrijgen of aan het verdriet van de partner van iemand wiens leven geëist is door een misdrijf. We noemen dat 'affectieschade'.

Nu vindt slechts vergoeding plaats van ‘shockschade’

Mensen die door één van deze verdrietige gebeurtenissen lijden, kunnen op dit moment alleen nog smartengeld krijgen bij zogenaamde ‘shockschade’.

Shockschade is ook immateriële schade, maar wordt veroorzaakt door een hevige emotionele schok die ontstaat doordat men het ongeval of misdrijf ziet gebeuren, of direct wordt geconfronteerd met de ernstige gevolgen hiervan.

Shockschade is erg moeilijk te bewijzen. Want hoe stel je nu vast dat je klachten komen door die shock en niet (mede) door het intense verdriet dat er eigenlijk altijd bij een ernstig ongeval of misdrijf is? De praktijk leert dat het de benadeelde vaak niet lukt om dit aan te tonen, waardoor shockschades maar weinig worden toegewezen.

Straks vindt ook vergoeding plaats van ‘affectieschade’

Met de nieuwe wet verandert dit, want vanaf 1 januari 2019 komt affectieschade voor vergoeding in aanmerking. Om hiervoor in aanmerking te komen is het niet meer nodig om te bewijzen dat sprake is van ‘shockschade’. Het is een regeling met vaste bedragen, oplopend van € 12.500,-- tot € 20.000,--.

Niet langer hoeven wij naasten/nabestaanden met affectieschade de boodschap te geven dat ons recht ze weinig tot niets te bieden heeft. Zij krijgen in juridisch opzicht erkenning voor het feit dat met het overlijden of ernstig gewond raken van hun dierbare ook henzelf onrecht is aangedaan en dat daarvoor een stukje financiële genoegdoening op zijn plaats kan zijn.

Affectieschade kan straks trouwens niet alleen worden geclaimd bij de burgerlijke rechter, maar ook door je als benadeelde partij te voegen in een strafzaak.

De wet gaat gelden voor schadeveroorzakende gebeurtenissen op of na 1 januari 2019.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.