Nieuws

Administratie en de bewaarverplichtingen na faillissement

Administratie en de bewaarverplichtingen na faillissement

Wat gebeurt er na een faillissement met de administratie van de onderneming?

Ondernemers zijn ‘administratieplichtigen’ en administratieplichtigen moeten op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een administratie voeren. Die administratie moet ten minste zeven jaar worden bewaard. De Belastingdienst kan in kort geding afgifte van die administratie vorderen op straffe van een dwangsom. Verder kan de Belastingdienst een zogenoemde ‘informatiebeschikking’ afgeven. Die beschikking leidt tot een bewijslastomkering (de ondernemer moet aantonen dat de op te leggen aanslag onjuist is). In de praktijk blijkt het buitengewoon lastig te zijn om te bewijzen dat een aanslag onjuist is. Dat kan ertoe leiden dat de onderneming wordt verplicht aanslagen te betalen die veel hoger zijn dan het bedrag dat materieel gezien verschuldigd is.

Faillissement

De administratieplicht blijft tijdens het faillissement gewoon bestaan, terwijl het bedrijfspand, waarin de administratie is opgeslagen, vaak niet lang beschikbaar blijft. Daar komt bij dat de bestuurder die niet kan aantonen dat hij aan de administratieplicht heeft voldaan, problemen met de curator kan verwachten. De wet bepaalt dat bij een schending van de administratieplicht de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat die onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Een aansprakelijkheidstelling door de curator ligt dan al gauw op de loer. 

Strafrecht 

Alsof het voornoemde niet genoeg motivatie is om de administratie goed te bewaren, bepaalt het Wetboek van Strafrecht dat een bestuurder of zelfstandig ondernemer die de administratie niet in ongeschonden staat tevoorschijn kan brengen, daarvoor strafbaar is. De maximale straf is een gevangenisstraf van een jaar of een geldboete tot € 82.000,00. 

Wat te doen? 

Het spreekt voor zich dat het aan te bevelen is de administratie van uw onderneming goed te bewaren. Een digitale kopie op een andere locatie is (voor bijvoorbeeld het geval van brand) ook zeer aan te bevelen. Die digitale kopie heeft als voordeel dat in geval van faillissement de administratie eenvoudig kan worden opgeslagen en u daarvoor geen opslagruimte hoeft te huren nadat de curator de huurovereenkomst van het bedrijfspand heeft opgezegd.

 

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.