Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Per 1 januari 2016 is de wet ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in werking getreden.

 

Deze wet heeft als doel de belemmeringen voor werkgevers bij het in dienst nemen en in dienst houden van AOW-gerechtigden weg te nemen en daarmee het werken na de AOW-leeftijd op basis van een arbeidsovereenkomst te bevorderen. Werkgevers vrezen bijvoorbeeld voor langdurig ziekteverzuim en de lange loondoorbetalingsperiode tijdens ziekte (104 weken), alsmede de daarmee samenhangende re-integratieverplichtingen en het opzegverbod.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 

Kortere loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is teruggebracht van 104 weken naar 13 weken. Over 2 jaar, na evaluatie van de ‘Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’, wordt beoordeeld of deze periode nog verder kan worden verkort naar 6 weken. Indien het dienstverband eerder eindigt, eindigt de loonbetalingsperiode tijdens ziekte ook eerder (zoals ook voor ‘reguliere’ werknemers geldt).

 

Opzegverbod minder zwaar

Hieraan gekoppeld is het opzegverbod tijdens ziekte. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt voor een AOW-gerechtigde werknemer nog maar gedurende 13 weken (en over 2 jaar na evaluatie van de wet waarschijnlijk nog slechts gedurende 6 weken). Bovendien zal de werkgever bij ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (UWV-procedure) slechts aannemelijk hoeven te maken dat binnen een periode van zes weken (in plaats van 26 weken bij een ‘reguliere’ werknemer) geen herstel zal optreden en de bedongen arbeid ook niet in aangepaste vorm verricht kan worden.

 

Re-integratieverplichtingen beperkt

De re-integratieverplichtingen waaraan de werkgever van een zieke AOW-gerechtigde dient te voldoen, zijn vanaf 1 januari 2016 versoepeld. Gelet op de beperking in duur van de loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod tijdens ziekte, is dientengevolge de re-integratieduur eveneens beperkt tot 13 weken (aanvankelijk, op termijn waarschijnlijk 6 weken).
De wet ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ bepaalt dat onder meer de verplichting tot het bevorderen van de inschakeling in passende arbeid bij een andere werkgever (het ‘tweede spoor’), alsmede de verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak en het verlenen van medewerking daaraan niet gelden ten aanzien van een AOW-gerechtigde werknemer.

 

Opzegtermijn

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor de werkgever bij opzegging van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer een opzegtermijn van één maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.

 

Ketenregeling verruimd

De ketenregeling (het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar opvolgen met een tussenpoos van minder dan 6 maanden) is verruimd ten aanzien van AOW-gerechtigde werknemers. Pas na 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na 48 maanden zal een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan (voor ‘reguliere’ werknemers geldt: maximaal 3 arbeidsovereenkomsten gedurende maximaal 24 maanden, tenzij cao ruimere regeling toestaat). Bij beantwoording van de vraag of het tijdvak van 48 maanden of het aantal van zes arbeidsovereenkomsten is overschreden, dienen alleen arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan na het bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd in aanmerking te worden genomen.

 

Loon

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) is vanaf 1 januari 2016 van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers.

 

Kortom, nu de loondoorbetalingsverplichting, re-integratieverplichtingen en het opzegverbod zijn ingeperkt, lijken de grootste bezwaren van werkgevers om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te hebben, dan wel te houden, te vervallen. Desondanks is het raadzaam u goed te laten adviseren indien u een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde wenst aan te gaan, voort te zetten of te beëindigen.


Mocht u nadere informatie wensen of een toelichting c.q. presentatie bij u op kantoor over nieuwe wetgeving, dan wel over een ander arbeidsrechtelijk onderwerp, dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen.

 

Joyce deze gebruiken

Joyce Gonlag

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 078-630 00 00

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl