Acties en tarieven

Acties

Sommatiefase

Onze eerste actie is het incasseren van uw vordering door middel van zowel schriftelijke als telefonische incasso. U krijgt 24/7 inzicht in de genomen acties. In de meeste gevallen incasseren wij uw geld in de sommatiefase. Vóór het indienen van de vordering bij De Koning Incasso dient u eerst zelf, na het verstrijken van de betalingstermijn, een schriftelijke herinnering te sturen met een laatste betaaltermijn van 14 dagen. In deze brief dient u te vermelden dat als betaling binnen deze 14 dagen uitblijft, u aanspraak zult maken op incassokosten, onder vermelding van de hoogte daarvan, conform het besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten. Kijk hier voor een voorbeeld.

Specifieke acties

Omdat wij incasso advocaten zijn kunnen wij naast het sommeren van uw debiteur in overleg met u alle acties nemen welke door advocaten kunnen worden genomen ter incasso van uw vordering. Bijvoorbeeld:

het aanvragen van het faillissement van de debiteur;
het leggen van conservatoir beslag;
het starten van een (kort geding) procedure.

Tarieven

Sommatiefase

Wij hanteren de volgende standaardtarieven excl. BTW over de geïncasseerde bedragen:

  • Over de eerste € 2.500 | 15 %
  • Over de volgende € 2.500 | 10%
  • Over de volgende € 5.000 | 5%
  • Over de volgende €190.000 | 1%
  • Over de volgende €800.000 | 0,5%
  • Plus € 75,00 administratiekosten

> Bereken hoogte incassokosten

Doel is deze kosten volledig te verhalen op uw debiteur, zodat u niets zelf hoeft te betalen.

Betaalt de klant niets, dan betaalt u slechts € 75,- administratiekosten. Trekt u de zaak in, dan betaalt u € 75,- administratiekosten en het hiervoor vermelde standaardtarief over de te incasseren hoofdsom.

Specifieke acties

Deze worden alleen met uw goedkeuring uitgevoerd. Wij zullen u vooraf informeren over de kosten van de specifieke acties. Meestal kunnen wij u een vast bedrag voor deze acties aanbieden zodat u weet waar u aan toe bent. Ook de kosten van deze specifieke acties zullen wij zoveel mogelijk verhalen op uw debiteur.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.