Beëindiging met wederzijds goedvinden: Uw vergoeding

Ontslagvergoeding: wanneer en hoeveel

Recht op vergoeding

Indien aan de voorwaarden daarvoor is voldaan, heeft u recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Uw werkgever is de ontslagvergoeding verschuldigd indien het dienstverband tenminste 2 jaar heeft geduurd en beëindiging daarvan (waaronder een einde van rechtswege bij een contract voor bepaalde tijd) op initiatief van uw werkgever plaatsvindt.

Hoogte van de vergoeding

De transitievergoeding ligt aanzienlijk lager dan de vergoeding op basis van de voor 1 juli 2015 door rechters gehanteerde kantonrechtersformule.

De transitievergoeding wordt als volgt berekend:

  • 1/3 maandsalaris voor ieder dienstjaar gedurende de eerste 10 jaar van het dienstverband en
  • 1/2 maandsalaris voor ieder dienstjaar gedurende de jaren daarna.

De transitievergoeding is gemaximeerd op € 75.000,- bruto of een jaarsalaris indien dat hoger is. De kantonrechter kan een aanvullende vergoeding toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.
Anderzijds kan de transitievergoeding in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer komen te vervallen.

De transitievergoeding is wettelijk gezien niet van toepassing op beëindigingsovereenkomsten (beëindiging met wederzijds goedvinden). Als partijen er onderling niet uitkomen zal de kantonrechter de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen. De hoogte van de transitievergoeding is vaak uitgangspunt in onderhandelingen over de hoogte van de door de werkgever te betalen vergoeding.

Hoger beroep en cassatie

Vanaf 1 juli 2015 kan na de UWV-procedure, indien geen toestemming voor ontslag is verleend, alsnog ontbinding worden verzocht via de kantonrechter. Van beschikkingen van de kantonrechter kan hoger beroep en cassatie worden ingesteld. Een ontbinding door de kantonrechter wil dus niet zeggen dat u zich daarbij neer hoeft te leggen. In hoger beroep kan om herstel van het dienstverband of een hogere vergoeding worden verzocht.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.