Procedure: bij de kantonrechter

De kantonrechter behandelt allerlei soorten arbeidszaken. Op deze pagina informeren wij u over de ontbindingsprocedure (ontslag). Zowel de werkgever als de werknemer kan aan de rechter vragen om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. In de praktijk wordt ontbinding vrijwel uitsluitend door de werkgever verzocht.

Voor ontbinding gelden een aantal in de wet opgenomen, limitatieve, ontslaggronden. Indien uw zaak niet volledig voldoet aan één van deze gronden, kan de kantonrechter beslissen om de arbeidsovereenkomst niet te ontbinden. De ontbindingsprocedure vangt aan met een verzoekschrift dat wordt ingediend bij de rechtbank. Vervolgens ontvangt u een oproep van de rechtbank met daarbij een termijn voor het indienen van een verweerschrift.

Zitting

Hierna volgt een mondelinge behandeling (zitting) bij de rechtbank. Tijdens de zitting mag de werkgever toelichten waarom hij vindt dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. U mag op uw beurt daarop reageren en uw verweer toelichten. Vaak worden partijen de gang op gestuurd om alsnog een onderlinge regeling te treffen.

Beschikking

Ongeveer twee weken na de zitting doet de rechter uitspraak (beschikking). Als de rechter ontbindt wordt in de beschikking tevens ingegaan op de hoogte van de ontslagvergoeding. Als de rechter niet tot ontbinding overgaat, blijft de arbeidsovereenkomst bestaan.

Hoger beroep

Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om tegen de uitspraak van de kantonrechter hoger beroep en vervolgens cassatie in te stellen. In de procedure bij de kantonrechter is bijstand van een advocaat niet verplicht, in hoger beroep wel. Desondanks is het raadzaam u goed te laten adviseren door een ontslagspecialist.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.