Ontslag: Is uw ontslag (op staande voet) terecht?

Bent u terecht op staande voet ontslagen?

Een ontslag op staande voet is de zwaarste maatregel die een werkgever kan treffen. Daarom heeft de werkgever hiervoor een heel goede reden nodig, een zogenaamde dringende reden.

Is er sprake van een dringende reden?

Van een dringende reden is sprake wanneer een werknemer iets ernstigs heeft gedaan of nagelaten. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld herhaalde werkweigering of te laat komen, diefstal van een collega of van uw werkgever, fraude of het ernstig beledigen of bedreigen van uw werkgever of collega’s. De werkgever moet de dringende reden wel goed kunnen bewijzen.

De rechter zal bij ontslag op staande voet rekening kunnen houden met uw functie en uw dienstjaren en uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw leeftijd en de gevolgen die het ontslag op staande voet voor u heeft.

Is de dringende reden u medegedeeld?

Het is niet alleen van belang dat er sprake is van een dringende reden, maar deze moet u vrijwel direct zijn meegedeeld. Als uw werkgever u op staande voet ontslaat, moet hij u de reden van het ontslag mededelen (+ schriftelijk bevestigen). U dient vooraf in de gelegenheid te worden gesteld om op de verwijten te reageren (hoor en wederhoor).

Is het ontslag onverwijld (direct) gegeven?

Zodra er sprake is van (ontdekking van) een dringende reden moet uw werkgever een beslissing nemen over wel of geen ontslag op staande voet. Hij mag daarmee niet zomaar weken wachten. Wel mag hij de uitkomst van een nader onderzoek naar de feiten afwachten.

Nee beantwoord?

Als bovenstaande vragen overwegend met nee moeten worden beantwoord, dan had uw werkgever u waarschijnlijk niet op staande voet mogen ontslaan. Onze ervaring is dat een ontslag op staande voet in veel gevallen niet geldig is en dat een redelijke vertrekregeling bespreekbaar blijkt te zijn.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.