Op staande voet ontslaan

Ontslag van uw werknemer met onmiddellijke ingang (op staande voet)

 • Ontsla een werknemer nooit vanwege de eigen emotie(s). Denk er goed over na en raadpleeg altijd eerst een ontslagadvocaat.
 • Als u overweegt om een werknemer te ontslaan op staande voet, schors hem dan eventueel eerst. Daarmee “koopt u tijd” om een goede beslissing te nemen of om bewijzen te zoeken.
 • Let op dat u aan alle formaliteiten voldoet.
 • Ontslag op staande voet is het zwaarste sanctiemiddel van een werkgever. Als een minder zware sanctie mogelijk is, kies dan daarvoor.
 • Bevestig een mondeling gegeven ontslag op staande voet direct schriftelijk en wees zeer nauwkeurig met de formulering daarvan. Schrijf niet dat iemand heeft ‘gestolen’ als u dat niet kunt bewijzen.
 • Vraag na het ontslag voor de zekerheid aan de Kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarmee voorkomt u een mogelijk lange loondoorbetalingsverplichting.

Wanneer kan ik iemand ontslaan op staande voet?

Dat hangt van een aantal factoren af, zoals de duur van het dienstverband, de ernst van de misdraging, eventuele eerdere waarschuwingen of duidelijke contractsbepalingen. In veel gevallen is ontslag op staande voet een te zwaar middel en loop je als werkgever teveel risico’s als je dan toch de werknemer op staande voet ontslaat.

Ernstige misdragingen kunnen zijn:

 • Fraude
 • Diefstal / verduistering van bedrijfsgoederen
 • Mishandeling of belediging van de werkgever
 • Opzettelijk valse inlichtingen geven over de wijze waarop vorige dienstverband is geëindigd
 • Opzettelijke beschadiging van eigendommen van de werkgever
 • Het hardnekkig weigeren om opdrachten uit te voeren
 • Regelmatig te laat komen
 • Het ongeoorloofd gebruik van internet tijdens werktijd zoals het bezoeken van pornografische websites
 • Ongeoorloofd verzuim (meer dan eens)
 • Overtreding veiligheidsvoorschriften

Ons dringend advies: raadpleeg altijd eerst een ontslagadvocaat! Bel mr. Albert Kluwen direct op telefoonnummer 078 - 630 0000 bij dringende vragen.

Formaliteiten

 1. Het ontslag op staande voet moet ‘onverwijld’ worden gegeven. Onverwijld = binnen redelijke tijd nadat de misdraging bekend werd.
 2. De “dringende” redenen voor het ontslag moeten (schriftelijk en liefst aangetekend) worden medegedeeld. Hierop loopt het ontslag vaak stuk: laat dit echt over aan de specialist.
 3. Het ontslag op staande voet moet als zwaarste middel in verhouding zijn met de ernst van de misdraging(en).

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.