Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht.

De naam van deze wet zegt het al, het ambtenarenrecht is ‘genormaliseerd’, dat wil zeggen dat de meeste ambtenaren dezelfde rechten hebben als ‘gewone’ werknemers in het bedrijfsleven.

Dat wil niet zeggen dat ambtenaren gewone werknemers zijn. Ze blijven ambtenaar.

Dat is geregeld in de Ambtenarenwet.

Ambtenaren hebben sinds 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst. De rechtspositieregelingen zijn vervangen door CAO’s.

Het civiele ontslagrecht is van toepassing (redelijke gronden, kantonrechter).

Alleen ambtenaren in dienst bij de politie, het leger, Kamerleden, wethouders e.d. vallen niet onder de Wnra.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.